Överenskommelse om ersättning

Regeringen, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har träffat en ramöverenskommelse om personer som utsatts för övergrepp eller försummelse av allvarlig art i social dygnsvård mellan åren 1920-1980, enligt Upprättelseutredningens
förslag. Överenskommelsen innebär att det tillskapas en särskild möjlighet till ekonomisk ersättning – ett enhetligt belopp om 250 000 kronor.

Samhället har vidtagit ingripande åtgärder som rör barn utan att säkerställa att barnet fått en god omvårdnad, utan har istället utsatts för övergrepp eller försummelse. Det offentliga har, genom att placera barnet eller den unga på institution eller fosterhem, tagit över ansvaret för barnets vård och fostran. En upprättelseprocess för de drabbade är mot denna bakgrund angelägen i form av en offentlig ursäkt, en möjlighet till ekonomisk ersättning och åtgärder inför framtiden.

Partierna är mot bakgrund av det lidande som de drabbade upplevt överens om att för denna grupp, i enlighet med Upprättelseutredningens förslag, göra ett avsteg från det som normalt anses vara statens ansvar, samt rättsliga principer så som exempelvis likabehandlingsprincipen som säger att alla skadelidande grupper ska behandlas lika. Ekonomisk ersättning kommer att bli möjlig att söka för de personer som placerats i social dygnsvård och där blivit utsatta för övergrepp och försummelse av allvarlig art under åren 1920-1980. Den särskilda möjligheten till ekonomisk ersättning kommer att innebära en prövning av varje sökande persons rätt till ersättning.

Partierna har gjort ett gemensamt åtagande att vårda överenskommelsen och den process som tar vid när individers rätt till ersättning ska prövas. I det ingår ett gemensamt ansvar för att ett antal komplicerade frågor måste hanteras. Det gäller inte minst frågan om sekretess för såväl de som begär ersättning som för de indirekt utpekade. Möjligheten att förtydliga begreppet allvarlig art och frågor kring bevisning ska undersökas vidare i syfte att vägleda nämndens arbete.

Överenskommelsen innebär också att alla ingående partier förbinder sig att ta ansvar under åren som kommer. Regeringen och de partier som ingår i överenskommelsen avser att delta i den upprättelseceremoni som planeras för att ytterligare markera bred förankring i frågan.

En kommentar för “Överenskommelse om ersättning

  1. Ett heltokigt beslut. Varför ska man straffa nuvarande skattebetalare för vad som hände 1920. ? Det bevisar ju att nuvarande politiker lever i en drömvärld där populistiska ämnen tar över . De som har utsatts för vanvård kommer inte att söka bidrag om dom blivit vuxna
    och klarar sig själv men det är upplagt för mytomaner av alla slag att suga ut skattepengar till sin egen fördel.
    Jag var själv fosterbarn under sämsta tänkbara förhållanden
    men skulle inte kunna förmå mig att låta nuvarande skattebetalare bli bestraffade för vad någon tjänsteman
    gjort sig skyldig till för många år sedan – tjänstemannen hade ju tagit tjänst som vårdare för att kunna visa sin makt – det var hans kompensation för en låg lön – och så är det fortfarande

Kommentera