Översyn av verksamheterna

Det gäller att hela tiden vara på tå och anpassa verksamheterna efter hur de bäst kan användas. Ett led i detta är att ha en kontroll på om det går att göra på ett annat sätt eller om det är bättre att andra sköter vissa delar.

Som ett led i detta utreder vi nu ett antal saker:
Ska kommunen även fortsättningsvis driva renhållningsverksamheten? I många kommuner görs detta av privata entreprenörer och detta tittar vi nu på om det kan vara något för vår kommun. Samtidigt utreder vi också hur vi ska bedriva verksamheten vid vår återvinningsstation.

Vi bedriver idag båttrafik inom kommunen med färjelinje 296, Öckerö-Björkö-Kalvsund-Grötö. Det vi tittar på är om denna verksamhet bättre kan bedrivas av vårt rederi som bedriver skolverksamhet med T/S Gunilla. Det kan vara så att vi kan göra vissa vinster att dessa båda verksamheter bedrivs i samma bolag.

Kommunen sköter idag städningen i våra lokaler. Sedan 2004 så ägs dessa av vårt kommunala bostadsbolag Öbo. Vi utreder nu om det blir bättre att Öbo även handhar städningen. En samordning där samma huvudman sköter allt i våra lokaler kan vara ett sätt at förbättra verksamheten.

Allt detta görs i mening att få verksamheterna att bli  mer effektiv utan att det inverkar på kvalitén negativt. Visar det sig att så är fallet får vi också mer pengar att satsa på de kommunala kärnverksamheterna såsom skola, vård och omsorg.

Kommentera