Vindbruksplanen

I onsdags var det sista informationsmötet om vindbruksplanen. Avsikten är att den ska upp i Kommunfullmäktige under hösten. Vindbruksplanen är kommunens sätt att visa en inriktining med hur man villa ha det. I detta fallet har det framkommit att den enda möjligheten att etablera vindkraft i kommunen är NO om Rörö. Kommunfullmäktigebeslutet handlar om det ska vara möjligt att anlägga vindkraftverk där eller inte. Ett beslut om att godkänna vindbruksplanen innebär en möjlighet att etablera vindkraftverk. Innnan dess måste det dock genomföras en miljöprövning där man tar ställning till hur exv. fisket påverka, turismen, de närboende, bottenförhållande m.m. En sådan miljöprövning är mycket omfattande och tar drygt ett år och ska ge svar på alla frågor om lämpligheten att etablera vindkraftverk på detta område. Notabelt är att Kungälv har godkänt sin vindbruksplan som möjliggör en vindkraftsetablering precis norr om det område som vi diskuterar.

Varför ska Öckerö kommun etablera vindkraftverk när det finns så många andra platser att sätta dem på? Detta är en fråga som ofta ställs på de möten jag deltagit i. Det hela handlar om vår framtida energiförsörjning. De flesta är överens om att vi måste ställa om till att ha en förnyelsebar energiförsörjning. Faktum är ju att de flesta av oss har vant oss vid att ha bekvämligheter som vi idag tar för givet. Effekten blir då att vi förbrukar mer energi än vi gjort tidigare. För att få ett hållbart samhälle måste vi då också ställa om till ett hållbart samhälle där förnyelsebar energi är en del. Detta innebär att vi måste byta ut dagens kärnkraft mot något annat som är förnyelsebart. Om vi ska klara detta så krävs det att vi tar till vara alla möjligheter vi har. Öckerö kommun kan bidra med att vi producerar lika mycket energi som vi förbrukar och det är ett steg på vägen.

En del undrar varför vi inte kan etablera vindkraftverken någon annanstans så vi slipper ha dem i vår skärgård och förstöra utsikten. Faktum är att när det gäller att etablera allt ifrån skolor, vägar, industrier eller vindkraftverk så anser människor att det är nödvändiga etableringar men att de kan göras någon annanstans. Det finns helt enkelt inga platser som är accepterade utan oavsett var så anser människor att just den platsen är olämplig och att det är bättre om de etablerades någon annanstans.

I detta fallet handlar det om att ta ett beslut som är bra för vår framtid. Att vi bidrar till en energiomställning som gör att våra barn och barnbarn också har en framtid. I denna typ av beslut handlar det hela tiden om den enskildes besvär mot nyttan för majoriteten. Att ge möjligheter till att bygga vindkraftverk NO om Rörö är en fråga om att skapa ett samhälle med möjligheter att ha en hållbar energiförsörjning.

Kommentera