Nytt taxesystem i Västtrafik

Efter dagens möte i Skövde med Pris- och strategigruppen, även kallad Kamikaze-gruppen, så kan vi konstatera att vi är väldigt överens över partigrupperna om hur vi vill hantera frågan. Som jag redovisat tidigare så handlar det om att ta fram ett nytt taxesystem som av resenärerna ska upplevas som både enkelt och rättvist. Det är nämligen de båda faktorerna som man värdesätter högst.

Att uppnå detta är inte gjort i en handvändning utan vi är överens om att det får ta den tid som behövs. Hellre att ta fram en lösning som verkligen fyller dessa krav än att ta fram ett hastverk och bara lappa och laga i det gamla systemet. Ett inriktningsbeslut om fortsättningen ska tas av Kollektivtrafiknämnden den 13 oktober och innan dess kan jag inte avslöja några detaljer om vad som kommer att ske.

Den minnesgode kanske kommer ihåg att Miljöpartiet i regionen fick igenom att det inte skulle vara några taxeökningar för 2011. Vi moderater varnade redan då för följderna att man skulle vara tvungen att göra stora höjningar i framtiden. Nu är framtiden här och Västtrafiks styrelse har nu på bordet att föreslå ökningar för 2012 på mellan 5,5 % – 6,5 %. Det är säkert flera socialdemokrater som idag ångrar besluet för 2011.

Kommentera