Möte med Kommunstyrelsen

Vi fick en information av MSB ( Myndigheten för Samhällsskydd) informerade om vilka åtgärder man vidtagit efter kabelbrottet i Torslanda för ett tag sedan. En grävmaskin grävde av en fiberkabel i Torslanda som gjorde att det blev ett teleavbrott i delar av Torslanda och i Öckerö kommun. Vi har ett radiosystem (RAKEL) som ska fungera även om detta inträffar. Vid denna händelse så fungerade det bristfälligt och då har vi tappat en stor del av anledningen med ett sådant system. Effekten blir att vi tappar kontakten inom exv. hemtjänstens larm vilket gör att vi inte vet om någon behöver snabb hjälp.

När en mast slutar att fungera ska RAKEL-apparaterna automatiskt söka upp en annan mast. I detta fall visade det sig att det finns en funktion som låser vid en mast. Denna funktion är nu ändrad så att den inte ska låsa automatiskt. Dessutom har Telia sedan tidigare dragit ytterligare en fiberkabel som är ansluten norrut. Detta gör att även om en kabel grävs av så kommer det att finnas en annan som tar över.

Delårsbokslutet för Öckerö kommun per augusti visar på en fortsatt bra ekonomi. Prognosen för kommunen visar ett överskott på drygt 8 mnkr. Det ska ses mot att vi budgeterat ett underskott på drygt 11 mnkr. En anledning är att skatteintäkterna ökat mer än vad vi budgeterat. Dessutom har vi lyckats hålla tillbaka våra kostnader. Att få överskott i vårt resultat innebär att vi står bättre rustade inför framtida nedgångar i skatteintäkterna. En ansvarsfull ekonomisk politik som ger överskott gör att vi kan ha en jämn och hög service till våra kommuninvånare utan nedskärningar och neddragningar.

Kommentera