Lägenhetsbyggande i Björkö hamn?

Det har inkommit en förfrågan till kommunen om att få göra en ny detaljplan för att bygga bostäder i Björkö hamn på den s.k. Tippen. Området är idag avsatt som verksamhetsområde i översiktsplanen och är tänkt att kunna utnyttjas när verlsamheten i Björkö hamn behöver byggas ut. Det kan vara hamnverksamhet men också att man bygger ut affärsverksamheten eller något annat liknande. I STÖK-utredningen som utredde affärsverksamheten i kommunen så påtalades vikten av att det finns en möjlighet till expansion i de affärsområden som vi har. Björkö hamn kan i framtiden vara i betydligt större behov av fler affärer om utbyggnaden sker i den takt som är planerat.

Idag håller vi på att ta fram ett planprogram som vi kallar Björkö 2050. I detta planprogram tar vi ett helhetsgrepp och vill planera hur vi ska utveckla Björkö i framtiden. Bl.a. så ska programmet innehålla en förbindelse med de sammanhängande öarna och inte minst 400 bostäder. Utöver dessa bostäder har vi dessutom ett område på NÖ Björkö där VA redan är utbyggt och som kan komma att ianspråktas efter detta. Att i det läget bygga bostäder i Björkö hamn som för all framtid omöjliggör en utökning av det verksamhetsområdet skulle vara oklokt.

2 kommentarer för “Lägenhetsbyggande i Björkö hamn?

  1. Ja till äldreboende! Finns 3-glas fönster som kan stänga ute spårvagnstrafik på 30m avstånd då kan nog lite musik och storfall vara ett mindre problem!

  2. Jag håller med Dig. I området finns en restaurang med utomhusbrygga . Två somrar i rad har den höga musiken från
    stora högtalare stört de omkringboeende i hamnområdet.
    Att lägga ett pensionärsboende 75 meter frår restaurangen
    är ju det absolut sämsta tänkbara läget. Dessutom har Du storfallen från segelbåtarna som står och slå så fort det blåser ordentligt. Svenskarna har inte lärt sig binda upp
    storfallen på rätt sätt ännu.

Kommentera