Möte med arbetsutskottet

Vi föreslår att planprogrammet för centrala Öckerö skall antas med undantag av att området vid Björnhuvudet lyfts ur då detta inte stämmer överens med vad kommunen tidigare utfäst. Vi trycker också på att det måste påbörjas ett arbete att utreda trafikfrågorna kring Öckerö centrum. Då tänker vi på trafiksituationen på Sockenvägen – Norgårdsvägen samt genomfartstrafiken på Hälsövägen.

När det gäller planprogrammet Björkö 2050 har vi gett uppdrag att göra en enklare utredning av en färjeförbindelse mellan Björkö och de sammmanhängande öarna. Vi vill att två alternativ skall utredas, Björkö Sandvik – Långesand samt från Öckerö färjeläge och rakt över.

I övrigt så föreslås också att budgeten för 2012 fastställes med några smärre justeringar. Det som har hänt sedan i juni är att vårt skatteunderlag försämrats med drygt 4 mnkr. Oavsett detta så avser vi att fullfölja det som vi utlovade i juni och skulle det vara på det sättet att skatteintäkterna blir försämrade så anser vi att vi har en såpass stabil ekonomi att vi trots detta klarar av det.

Kommentera