Möte med Kommunfullmäktige

Få ärenden på dagens möte. Beslut togs om att Öbo köper Prästängsområdet, dels för att bygga konstgräsplaner men dessutom för att fortsättningsvis också sköta området. Det finns möjligheter att utveckla området ännu mer, bl.a. ordna upp parkeringsplatsen vid ishallen samt kanske också få till ett aktivitetsområde mellan planerna.

Delårsrapporten för kommunen visar återigen på ett bra resultat. Från ett budgeterat underskott på drygt 11 mnkr visar prognosen på ett plusresultat på drygt 8 mnkr. Skatteintäkterna har ökat men det har också varit en bra ekonomisk diciplin. Ett positivt resultat borgar för att vi står starka inför framtiden. Det kan behövas nu när de framtida skatteintäkterna är osäkra.

Kommentera