50 km/h i hela kommunen

En hastighetsbegränsning på 50 km/h har infört i hela kommunen. De berörda sträckor som hastigheten sänkts på är på norra Hälsö (Stuvö) mot Nordöfärjorna, Hönövägen på södra delen av Öckerö samt på Björkö efter Samsmarka mot färjan. Detta innebär att det numera endast finns två hastighetsbegränsningar i kommunen, 30 och 50 km/h.

Kommentera