Nytt taxeeystem

Som jag tidigare skrivit i denna blogg så sitter jag med i en grupp som har fått i uppgift att ta fram ett förslag på ett nytt taxesystem för Västtrafik. Kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen har nu tagit beslut om att utreda priser och ett nytt betalsystem.

Det kommer inte att bli någon enhetstaxa och utcheckningen kommer säkerligen också att försvinna. Det nya systemet skall vara rättvist och enkelt vilket man kan fråga sig varför inte gällde när man införde nuvarande system. Om allt går som beräknat så kommer det nya systemet att införas tidigast årsskiftet 2012-13. Det skulle i så fall innebära att det sker samtidigt som trängselskatten införs.

Kommentera