Möte med Regionfullmäktige

På dagens möte med Regionfullmäktige ställde Patrik Een (SD) en fråga till Sören Kviberg (V) som är ordförande i personalutskottet om han anser att det är rimligt att den nya regiondirektören fick 170 000 kr i månadslön. Oavsett vad man än tycker om storleken på lönen så var det anmärkningsvärt att Sören Kviberg valde att inte svara på frågan. Hans enda kommentar var att han ansåg att den var hög. Detta kan man ju tolka som att de styrande partierna inte riktigt är överens om hur denna fråga skulle behandlas. Det förstärks också av att Birgitta Losman (MP) strax efter tillsättningen gick ut i media och kritiserade storleken på lönen.

Delårsrapporten pekar på en prognos på ett nollresultat. Om detta är det inte mycket att säga. Däremot var det första gången som revisorerna var rejält kritiska till avsaknaden av ekonomisk styrning i den politiska ledningen. När man handhar närmare 40 mdr kr är det viktigt att man vågar ta beslut för att behålla den politiska stabiliteten. det vi ser nu istället är panikåtgärder med kortsiktiga neddragningar inom vården som enbart kommer att leda till sämre tillgänglighet. Vad vi saknar är de långsiktiga besluten där vården inte blir konjunkturanpassad som den är nu. Med den avsaknad av styrning som nu finns tyder allt på att man inför nästa budget kommer att försöka att nå balans genom en skatteökning. Önskvärt hade varit att man istället värnade om skattepengarna och såg till att vi får ut mer av dem.

För Öckerö kommuns del innebär detta att man nu återigen diskuterar att flytta BUP (barn- och ungdomspsykitrain) samt en nedläggning av båtdoktorn. En nedläggning av båtdoktorn kommer troligen att innebära att Björköborna i stor utsträckning istället skriver sig på Torslandas vårdcentral. Detta skulle i sin tur innebära att underlaget för Öckerös vårdcentral blir ännu lägre med sämre ekonomi och därmed också sämre sämre service.

Kommentera