Dråpslag mot ambulansverksamheten

De socialistiska ledningen i Västra Götalandsregionen, S, MP och V, har under veckan tagit beslut om att åter driva ambulansverksamheten i NU-sjukvården-norra Bohuslän, Göteborg och Kungälv, i offentlig regi. Detta efter att den i vissa områden har drivits av privata entreprenörer i fyrtio år. Jag vill inte påstå att ambulansverksamheten i och med detta kommer att bli sämre, det finns det inga belägg för, men att driva all ambulansverksamhet i offentlig regi gör att man helt kommer att sakna något att jämföra sig med. fördelen med att ha flera olika utövare är nämligen att den som är bäst lämpad anlitas, men i detta fallet så kommer det inte att finnas några andra att jämföra med viket kan innebära att kvalitén sjunker samtidigt som kostnaden ökar. Detta är inte helt ovanligt när verksamheter monopolariseras.

Att ambulansverksamheten kommer att bli dyrare står redan helt klart. Det har bl.a. förre ordföranden i Regionstyrelsen erkänt. I dagsläget kostar en ambulans i offentlig regi c:a 1 – 1,5 mnkr mer per år med samma kvalitét. Bara för Sahlgrenska kommer det att innebära ökade kostnader på 20 – 30 mnkr per år. Detta i en verksamhet som redan lider av underskott  verksamheten med besparingskrav som följd. I och med detta beslutat kan vi förvänta oss ytterligare nedskärningar inom vården på Sahlgrenska.

Varför gör då den socialistiska majoriteten detta? Det enda skäl som jag kan komma på är att Socialdemokrater och Vänsterpartister alltid ansett att det bästa är om det är monopol på offentliga verksamheter. Allt som innebär konkurrens är av ondo. Vi skall inte prata om att privata aktörer kan gå med vinst, det är ett rött skynke för socialister. Att man lyckas med detta samtidigt som man klarar kvalitétskraven till en lägre kostnad sticker givetvis i ögonen. Det tragiska i detta är också att Miljöpartiet i regionen nu definitivt ställt sig på den socialistiska sidan när det gäller idelogin. Om detta var oklart förut så har man nu gjort klart detta på ett mycket tydligt sätt.

Eftersom det inte går att överleva för ett företag som håller på med ambulansverksamhet om de inte har några uppdrag har man nu också i och med detta beslut sett till att antalet aktörer minskar betydligt. För framtiden kommer detta att innebära att vägen tilbaka mot en kostnadseffektiv ambulansverksamhet med bra kvalite som klarar av att konkurrensutsättas kommer att bli svår.

Kommentera