Höjda taxor på Västtrafik

Västtrafik höjer biljettpriserna med 5,5 % efter nyår. Leif Blomqvist (S) påstår att detta enbart beror på ökade kostnader och att man inte behövde höja priserna förra året. Verkligheten är väl att det fanns ett färdigt förslag på en höjning men att Socialdemokraterna gav med sig på Miljöpartietes populistiska förslag att inte höja taxorna. Redan då varnade vi moderater för att taxorna istället skulle behövas att höjas desto mer nästa år. Nu har vi facit, 5,5 % höjning av biljettpriserna är avsevärt mer än vad prisindex är och visar att det aldrig lönar sig att ta kortsiktiga popusitiska beslut.

Kommentera