Möte med Kommunstyrelsen

Mötet inleddes med ett besök från BRG (Busines Region Göteborg). De rapportersade om undersökningen Insikt som gör i hela landet och som mäter servicen från kommunen till företagare som varit i kontakt med kommunen. Glädjande nog är Öckerö kommun bäst i Göteborgsregionen och i topp en i landet.

Därefter hade vi besök från vara revisorer.Revisorerna rapporterade om sitt arbete under året och Kommunstyrelsen berättade om hur vi ligger till bl.a. med våra mål och ssatsningar. Överlag var det positiva besked och arbetet i Kommunstyrelsen löper på utan att revisorerna har något att anmärka.

Budgeten för 2012 förändras med anledning av att skatteunderlagsprognosen sjunker. Det innebär att från att ha haft en budget i balans så är den nu underbalanserad med 6,9 mnkr. Trots minskande skatteintäkter kommer vi i Öckeröalliansen att stå fast vid våra satsningar som mycket är inriktade på ungdomar med bl.a. en ny fritidsgård och en skatepark

Kommentera