Socialisering av ambulansverksamheten

Även liberala GP har i en ledare totalt missuppfattat vad felet har varit med ambulanssjukvården i Göteborg. En återgång till offentlig regi är en gammal socialistisk dröm att det löser allt men resultatet blir oftast det motsatte och att det blir dyrare.

En offentlig ambulans kostar 1-1/2 miljon kr mer än en privat med samma kvalité. Denna merkostnad får tas igen genom ytterligare besparingar på övrig vård. Uppfölning av kvalitén är Sahlgrenskas ansvar. Problemet har varit att Sahlgrenska betällt ambulanssjukvård för ett antal uppdrag men att de ökat med över 20 % utan att man tillfört extra ambulanser. 

Sahlgrenska skyller istället på att det är entreprenören Falcks fel att kvalitén varit dålig. Sanningen är att man även tar över ambulanssjukvården i Kungälv och i NU-sjukvården (norra Bohuslän). I norra Bohuslän har ambulanssjukvården drivits i privat regi i fyrtio år utan att det funnits anmärkningar på kvalitén. Där finns det inga kvalitétsbrister att skylla på utan där lyser det igenom att det är ren och skär socialisering som bedrivs. Problemet blir när en framtida borgerlig majoritet skall rätta till detta så har man lyckats ta död på ett antal entreprenörer och komkurransen har då försämrats. Kanske det också ligger i den socialistiska majoritetens (S + MP + V) agenda.

 

Kommentera