Media rapporterar vinklat

Det senaste har det varit i media om olika misshällighheter som förekommit på ett äldreboende. Det intressanta är att det verkar som att media dock fokuserar på att äldreboendet drivs av en privat entreprenör. Det är inte svårt att förstå kopplingen, att den här typen av mishälligheter företrädesvis inträffar på prrivat drivna äldreboenden. Vårdförbundet ges dessutom mycket tid till att utveckla sina åsikter om varför offentlig regi är att föredra framför privat.

Det blir än intressantare när man skriver om personal som misshandlar boende på äldreboenden eller när barn spetsas på staket på sin förskola. Att de båda inrättningarna är i offentlig regi nämner man inte ens. Att försöka göra en koppling till att det dessutom skulle bero på just att de drivs offentligt är helt otänkbart.

Nu tror jag ju inte att det så enkelt att man kan säga att det ena är bättre än det andra eller att de tråkigheter som sker beror på driftformen. Sanningen är väl att det kan inträffa oberoende driftsform och att det är kommunen som måste se till att ha en så bra kvalitétskontroll att man minimerar riskerna. Detta måste ske oavsett verksamheten drivs i privat eller offentlig regi.

Kommentera