Dubbelmoral hos V och MP

Ibland är det fascinerande att höra hur olika politiker agerar. Beroende på vilket forum de befinner sig i kan man ikläda sig helt olika roller. I majoritet kan man ta beslut vars konsekvenser man i ett annat forum kritiserar hårt.

På SKL:kongress hade representanter för MP och V lagt en motion och en interpellation om att man ville att SKL skulle agera för riktlinjer för toppchefers löner. Man såg risken att deras löner ökar väsentligt mer än vad lönerna för andra arbetstagare gör. Man kunde också ana en viss irritation över att detta kunde tillåtas eftersom man tydligen anser sig företräda just de andra vanliga arbetstagarna.

I Västra Götaland anställdes det nyligen en ny regiondirektör med en lön på 170.000 kr per månad. Detta gav upphov till en del artiklar och frågor i Regionfullmäktige.

Det hela blir lite patetiskt när man vet att Västra Götalandsregionen styrs av S, MP och V. I personalutskottet, som just handhar lönesättningar, sitter det dessutom en vänsterpartistisk ordförande. Samma person faktiskt som ställde interpellationsfrågan. Den enkla frågan måste givetvis vara om det inte hade varit enklare att ta hand om detta på hemmaplan istället för att springa till SKL för att klaga. Man kan inte påstå att MP och V visar upp ett handfast ledarskap, snarare veligt.

Kommentera