GP vinklar artiklar om äldreboende

Återigen har det uppdagats ett missförhållande på ett äldreboende. Detta skriver GP som den granskande uppgift de har utförligt om. Till till skillnad mot förra artikeln , då det handlade om ett äldreboende med privat driftform, har det denna gång inträffat på ett äldreboende som drivs i offentlig regi.

Det märkliga är dock att detta nämns inte med ett enda ord. I förra artikeln låg fokus på driftformen och GP menade att det just var beroende på att det var en privat entreprenör som var orsaken till det inträffade. I detta fall drar man inga liknande slutsatser utan väljer att fokusera på själva händelsen.

En berättigad fråga blir givetvis om GP som granskande media har tagit sig en uppgift att med osakliga artiklar påverka människor att tro att privat driftform är lika med dålig kvalité. Om man inte har gjort detta kan det finnas en anledning för chefredaktören och ansvarig utgivare att börja tillse att rapporteringen inte vinklas på det sätt som den gör idag.

Kommentera