Ideologin skiljer oss åt

Det är intressant att lyssna till talarna från olika partier här på SKL-kongressen. Politik handlar om att framföra sina åsikter och att försöka att övertyga människor att tro att just min åsikt kommer att ge dem det bästa samhället. Jag är helt övertygad om att alla partipolitiker, oavsett partifärg, vill att samhället skall bli så bra som möjligt.

Det intressanta är ändå de skillnader som ändå finns mellan våra olika partier. Vänsterpartisterna hymlar inte med att de inte vill ha valfrihet. Man är säkert uppriktigt oroliga för att privata entreprenörer skall urholka svenska välfärden. Socialdemokraterna är mer underfundiga. Man säger att man är för valfrihet men bara den inte är annat än i offentlig regi. Valfrihet är bra men man vill exv. utreda vad det inneburit att avskaffa apoteksmonopolet. Konkurrens är bra säger man men i ambulanssjukvården skapar man nu ett monopol på offentlig driftform i Västra Götalandsregionen.

Vi moderater är tydliga med att vi vill ha en offentligt finansierad vård men att den kan drivas i olika driftformer. Att ambulanser, äldreboenden eller annan sjukvård drivs av både offentliga och privata aktörer är bra ur kvalitétssynpunkt. Det skapar en möjlighet att jämföra verksamheter med varandra, konkurrensen gör att de olika aktörerna skärper sig för att tillfredsställa sina patienter och därmed också säkerställa sin egna verksamhet genom att de kommer tillbaka.

Den röda sidan anför det som en oroande omständighet att exv. en offentlig vårdcentral skulle få läggas ner beroende på att den saknar patientunderlag. Enligt min syn är det precis tvärtom, en vårdcentral som inte klarar av att behålla sina patienter skall läggas ner och de vardcentraler dit patienterna väljer att gå skall finnas kvar. Detta synsätt borgar för att man tvingar aktörerna att hålla en hög kvalité.

Det är också viktigt att fastslå att det är vi som kommuner och landsting/region har det yttersta ansvaret för att kvalitétskraven hålls. Detta är lika viktigt i offentliga som privata driftformer. En objektiv bedömning visar att detta tyvärr brister ibland även om media med förkärlek betonar när det inträffar hos en privat entreprenör.

Kommentera