Regeringen agerar

Med anledning av det senaste som inträffat på olika äldreboenden i Sverige vidtar Regeringen ett anta åtgärder. Det handlar bl.a. om att ändra skatteregler så att privata företag inte kan undkomma beskattning av vinster. Det handlar också om att kontrollera hur kommunerna fullföljer sina skyldigheter att följa upp kvalitétskraven som ställts.

Till skillnad mot media så ser alltså Regeringen på problemet i sin helhet. Det handlar inte främst om olika upplåtelseformer utan det handlar om hur man tillser att den kvalité som man beställt att den också finns.

Tyvärr är verkligheten inte alltid så enkel som GP och annan media vill få den till att problemet ligger i att det finns privata entreprenörer. Brister finns tyvärr även när verksamheten bedrivs i offentlig regi, vilket vi fått ett flertal rapporter om det senaste.

För att det inte skall ske fler misshälligheter är det därför bra att Regeringen ställer krav på kommunerna att de nu också sköter sin tillsynsplikt, detta oavsett om verksanheten bedrivs i privat
eller egen regi.

Kommentera