Klarar sig mindre kommuner sämre än större?

Ja, i alla fall om man skall tro en ledare i GT som skrivits av Johan Wopenka. Jag anser att han kryddat sin ledare med generella påståenden blandat med felaktigheter vilket jag också svarat på. Eftersom det kan synas lite obekvämt med en “annan” sanning än sin egna så hyser jag väl inget större hopp om att mitt svar tas in men för den som är intresserad så går det att läsa nedan.

Johan Wopenka gör en analys i en debattartikel att antalet kommuner bör minskas mot nuvarande 290. Han gör en generell svepande bedömning att mindre kommuner har sämre kommunal service och att roten till detta är just att kommunerna är mindre.

Det nämns ett par exempel om skolnedläggelser i mindre kommuner. Så är det men listan kan kompletteras med nedläggning av skolor, äldreboenden, bibliotek m.m. i Göteborg också.

Nu är det ju så ordnat att i Göteborgsregionen så har vi en större stad, nämligen just Göteborg, som vi kan jämföra oss med. Jag uppmanar därför Johan Wopenka att ta del av de jämförelsematerial som finns. Exv. så har Göteborg haft kö till förskolan i över tio år, kritik mot skolverksamhet, högre skatt m.m. Jag vågar påstå att det snarare är så att kranskommunerna kring Göteborg klarar sig bättre än Göteborg i jämförelse. Detta gäller också min kommun, Öckerö, som har 12 600 invånare.

Nu är ju inte verkligheten så enkel som Johan Wopenka framställer den att man helt enkelt kan dela in dåligt och bra i litet och stort. Verkligheten är istället att alldeles oavsett om det är en liten eller stor kommun så krävs det engagerade politiker och duktiga tjänstemän för att lyckas. Där finns det många exempel i vårt närområde att mindre kommuner lyckats mycket bättre i det avseendet än Göteborg.

Kommentera