Möte med Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige medgav att Öckerö Bostads AB startar ett dotterbolag. Anledningen är att bolaget vill ha ett bolag för allmännyttiga bostäder och ett bolag för uthyrning av lokaler till exempel till kommunen som skolor, kommunhus med mera. Kommunens driftbudget för 2012 reviderades och
förändringarna är bland annat att 350 000 kronor som skulle gå till samhällsbyggnadsnämnden för konkurrensutsättning av renhållbningen, istället
flyttas till fördelningsposter. 900 000 går till barn- och utbildningsnämnden för att färdigställa Högåsen och Kompassen.

Det märkliga inträffade att Socialdemokraterna hade ”glömt” att vi tagit ett enigt beslut om budgetdirektiven. Där sägs det att budgeten tas i juni och att endast smärre justeringar görs på hösten såsom exv. skattenettot. Socialdemokraterna ansåg tydligen att en smärre justering skulle vara en
skattehöjning på 30 öre vilket man också föreslog.

Öckerö Bostads AB:S VD Tomas Aebeloe förevisade bilder från bygget av vindkraftverket utanför Mariestad. De räknar med att det ska tas i drift vid nyår. Ökade räntekostnader gör att Öckerö Bostads AB uppvisar ett sämre delårsresultat jämfört med samma period än förra året. Bolagets sammanlagda lån uppgår till 601 Mkr och VD Tomas Aebeloe förklarade att även små förändringar på räntemarknaden påverkar kostnaderna avsevärt. Räntekostnaderna för perioden 2011-01-01 till och med 2011-08-31 var 11,4 Mkr jämfört med 6,1 Mkr samma period 2010.

Vänsterpartiets motion om att små partier ska få delta i nämndssammanträden avslogs.

Kommentera