Regionen drar ner ytterligare i Öckerö kommun

I början av december kommer Hälso- och sjukvårdnämnd 4 att besluta om ett minskat uppdrag för Primärvårdsstyrelsen i Södra och Mellersta Bohuslän vad gäller den barn och ungdomsmedicinska mottagningen. Detta kommer att leda till att mottagningen endast kommer att ha öppet 2 dagar i veckan på Öckerö.

För oss ter sig en neddragning av verksamheten som mycket ogenomtänkt, inte minst med tanke på att det arbete vi har framför oss för att nå målet att minska antalet självskador och självmordsförsök, barnfetma och att komma tillrätta med den ökande psykiska ohälsan bland våra barn och unga. Att minska öppettiderna på barnmedicinska motverkar dessa mål och vi känner stor oro för att man på sikt kommer att stänga mottagningen helt. I styrelsen lade moderaterna och kristdemokraterna därför ett yrkande om återremiss och omförhandling av avtalet.

Genom att minska öppettiderna på barn och ungdomsmedicinska mottagningen på Öckerö, Tjörn och Stenungssund sparar nämnden 600 000 kronor. Det kan ställas mot det faktum att den politiska ledningen i Regionstyrelsen (S,MP,V) för bara någon vecka sedan valde att ge Folkteatern i Göteborg 5,6 miljoner kronor extra i år och ytterligare 16,8 miljoner kronor extra de kommande 3 åren.

I ekonomiskt kärva tider är det viktigare än någonsin att prioritera. Vi moderater väljer att prioritera sjukvården och barnen framför annat. Därför vill jag vädja till den styrande (S), (V) och (MP)-ledningen i HSN 4, med Jan-Åke Simonsson i spetsen, att inte minska vårt uppdrag utan att ge Primärvårdsstyrelsen och sjukvården förutsättningar att kunna bedriva vård på den barnmedicinska mottagningen i samma utsträckning som idag.

Marith Hesse (M)
Vice Ordförande i Primärvårdsstyrelsen i Södra och Mellersta Bohuslän

Kommentera