Bred överenskommelse om Nordic Battle Group 2015

I en sexpartiöverenskommelse har allianspartierna kommit överens med S och MP om att Sverige ska leda Nordic Battle Group (NBG) 2015. Det har varit långa men nödvändiga samtal med god vilja från (S) och (MP) att diskutera långsiktigare försvars- och säkerhetspolitiska frågor.
Tillsammans med överenskommelsen med S och MP om förlängning av insatserna i Afghanistan och Kosovo tar vi därmed ansvar för att hitta breda försvars- och säkerhetspolitiska lösningar och Sverige tar sitt ansvar för att bidra till internationell fred och säkerhet.

Sverige har hittills bidragit till samtliga EU:s militära krishanteringsinsatser. Två gånger tidigare har Sverige varit ramnation för en nordisk stridsgrupp, 2008 och 2011, senast tillsammasn med Estland, Finland, Irland och Norge . Det var flygförband ur NBG 11 som deltog i den internationella militära insatsen i Libyen under 2011. Tack vare beredskapen i NBG kunde Svenska Jas 39 plan vara på plats vid Medelhavet mindre än 24 timmar efter det att beslut om insats fattats.

Genom vårt ledarskap i EU:s stridsgrupper tar Sverige ansvar för fred och säkerhet i och utanför vårt närområde. Snabbinsatsförmågan bidrar till EU:s möjlighet att hantera kriser och stärker därmed EU som utrikes- och säkerhetspolitisk aktör.

Uppbyggnaden av tidigare NBG har varit viktiga i arbetet med utvecklingen det nya försvaret. Med Försvarsmaktens nya organisation ska Sverige kunna bidra till fredsfrämjande insatser och EU:s beredskap med redan befintliga förband.

Den nordiska stridsgruppen är också en viktig komponent i arbetet med att utveckla det nordiska militära samarbetet och ett tydligt bevis på vår solidaritet med de nordisk-baltiska länderna.

Som en del av överenskommelsen tillsätts även en parlamentarisk luftförsvarsutredning som ska studera svenskt luftförsvar tiden efter 2040. Beslut om uppgradering och vidareutveckling av JAS 39 Gripen tillförs som en förutsättning för luftförsvarsutredningen.

Kommentera