Möte med Kommunstyrelsen

Vi fick en delrapport från utredningen om en ny återvinningsstation. Utredningen kommer att diskuteras mer i detalj nästa vecka med Plangruppen där vi också skall bestämma hur vi skall gå vidare.

Polisen var på besök och berättade om sin verksamhet i kommunen. Det är mer polisverksamhet i kommunen nu än vad det någonsin varit. Man genomför både kontroller på fordon och på mopeder. nästan varje gång man är i kommunen besöker man också fritidsgården och arbetet med ungdomar prioriteras.

Kommunstyrelsen föreslår att detaljplanen för Näståsområdet skall godkännas. På det området avser vi bygga bostäder för serviceboende. Det kan exv. vara efter biståndsbedömning men möjlighet finns också att ha ett särskilt boende, liknade solhöjden, i dessa bostäder.

Kommunstyrelsen föreslår också att Vindbruksplanen skall godkännas. det är viktigt att påpeka att några vindkraftverk kommer inte att byggas efter en noggrann miljökonsekvensbeskriving. Efter en sådan miljökonsekvensbeskrivning, som är mycket omfattande och detaljerad, kommer Kommunfullmäktige fortfarande ha möjlighet att säga nej.

Kommentera