Möte med Kommunfuillmäktige

Årets sista möte med Kommunfullmäktige innehöll ett antal viktiga beslut. Vi beslutade om en inriktning av framtida skollokaler. Inriktningen blir att vi skall ha en f-9-skola på både Hönö och Öckerö. Vi kommer också att lämna Minnesstenskolan, Ankaret samt Brattelyckan som skollokaler.

Förslaget till vindbruksplan antogs också. Detta innebär att det nu ges möjlighet i en ganska omfattande förstudie att ta reda på vilka konsekvenser byggnation av vindkraftverk skulle få på det avsatta området NV om Rörö. Socialdemokraterna var som enda parti emot antagandet. Jag kan tycka att det är lite märkligt eftersom det endast handlar om möjligheten att gå vidare i utredningen. För att det skall kunna byggas vindkraftverk krävs ytterligare beslut i Kommunfullmäktige. Socialdemokraterna har inte varit emot att vi skall vara självförsöjande på förnyelsebar el inom kommunen tidigare. Vad deras alternativ är nu fick vi heller inget svar på. Dessutom var villkoret för bidraget på 700 000 kr från Energimyndigheten just att vi har en antagen plan. Det hade varit mer klädsamt om man redan innan hade meddelat att man var emot vindkraft inom kommunen istället för att komma i sista stund.

Detaljplanen för Näståsområdet antogs också. Detta ger oss möjligheter att utveckla ett framtida äldreboende inom området. Den ändrade demografin med en allt äldre befolkning gör att vi kommer att behöva fler platser i framtiden än vad som finns på Solhöjden.

Det har funnits en diskussion om konsortialavtalet med Renova. Ett antal andra producenter har överklagat till EG-domstolen att vi inte upphandlar tjänsten vem som skall ta hand om våra sopor. En oberoende konsult har också räknat på att vi betalar upp till dubbelt så mycket som vi skulle göra om tjänsten upphandlas. Majoriteten i Kommunfullmäktige var därför överens om att säga upp avtalet som går ut 2013-12-31. Uppsägningen måste göras två år innan vilket innebär att vi har lång tid på oss för förhandlingar. Även detta var Socialdemokraterna emot. Denna gång var deras skäl lite mer diffusa men andemeningen syntes vara att de är nöjda med Renova.

Kommentera