Mer jämställd jul med Moderaterna och Alliansen

Idag publicerar Moderaterna en rapport som visar att vår ekonomiska politik gynnar framför allt kvinnor och ökar jämställdheten i Sverige. Rapporten är skriven av Anna Kinberg Batra, ordförande i finansutskottet och Saila Quicklund, ordförande för Moderatkvinnorna.

Vi har låtit Riksdagens utredningstjänst titta p resultaten av vår politik. Deras rapport visar att inkomsten från eget arbete ökat för både kvinnor och män under perioden 2006-2010. En viktig slutsats är dock att det är kvinnor som fått de största ökningarna av arbetsinkomsten.

Mellan åren 2000-2005 låg andelen av kvinnors inkomst som kommer från arbete i princip stilla kring 72,5 procent. år 2010 hade andelen stigit till 77,3 procent, det vill säga en ökning på 4,8 procentenheter sedan 2005. Motsvarande ökning får männen år 1,9 procentenheter. Den största relativa förändringen sker mellan åren 2006 och 2007 när jobbskatteavdraget träder i kraft.

Länk till rapporten:

http://www.moderat.se/web/En_mer_jamstalld_jul.aspx

Kommentera