Skall kommunala verksamheter drivas kommunalt eller privat?

Frågan är i högsta grad aktuell nu, inte minst beroende på att vårdbolaget Caremas verksamheter ifrågasatts. Är då Carema symptomatisk för resterande privata aktörer som bedriver kommunalt finansierad omsorg eller är de ett undantag?

Det man kan säga om detta är att det finns mängder med vård, omsorg och skola som bedrivs av privata entreprenörer utan några som helst klagomål. Många av dessa entreprenörerna är dessutom bättre på det än vad det offentliga hade varit. Det är därför beklagligt att bl.a. GöteborgsPosten bedriver en kampanj mot privata aktörer. Detta framstår som helt klart när man skriver om en felaktighet på ett vårdhem som drivs av en privat aktör. Själva händelsen följs upp med påståenden om att detta är symptomatiskt just för att det är en privat aktör. Jämför med en liknande felaktighet på ett vårdhem som drivs av en kommun. Inte ett ord om driftformen. Detta kan knappast kallas för en opartisk journalistik utan snarare att den också har en politisk inriktning.

I min värld är det bästa en kombination av offentligt och privat. Båda behövs för jämförelser och konkurrens. Som exempel så blev servicen på Öckerö vårdcentral avsevärt bättre den dagen som de fick konkurrens från privata aktörer på Hönö. Innan kyrkan på Björkö startade förskola så kunde den kommunala inte öppna före klockan sju. När de fick konkurrens var det inte längre någon svårighet.

De misstag som man gjort är att kommunen som huvudman missat sin uppgift som kvalitétsansvarig. När man överlåter åt en annan aktör att sköta verksamheter är det oerhört viktigt att man noggrant följer upp den kvalité som man upphandlat. Det framgår tyvärr med tydlighet att de berörda kommunerna har brustit i denna skyldighet.

Är det då inte bättre att återinvestera pengarna i offentlig vård istället för att de blir vinster för aktieägare? Det viktiga vid en konkurrensutsättning är att man får samma eller bättre kvalité. Är priset lägre än vad det offentliga kan erbjuda gör det ju faktiskt att det blir pengar över att återinvestera. Resonemanget faller alltså på sin egna orimlighet, det är först när man kan driva verksamheten till samma pris som de privata aktörerna med oförändrad eller bättre kvalité som det finns pengar att återinvestera. Skulle så vara fallet så vinns konkurrensutsättningen givetvis av det offentliga, i annat fall blir det pengar över när det privata bedriver verksamheten. Priset får dock aldrig sättas före kvalitén. Då har man tappat hela syftet med den uppgift som kommunen har, nämligen att bedriva en kvalitativ vård, skola och omsorg.

En kommentar för “Skall kommunala verksamheter drivas kommunalt eller privat?

 1. När vi pratar om vårdföretag måste vi dela upp dem i två delar. 1 de företag som har personligt ansvar för verksamheten d v s drivs som enskild firma eller handelsbolag eller 2 – de som drivs i aktiebolagsform som
  är en form av verksamhet utan personligt ansvar och som liknar den kommunala verksamheten fast ännu sämre , beroende på att i ett aktiebolag har ingen någon insyn
  mer än i den ekonomiska skötseln. Jag är helt övertygad om
  att om kommunerna upphandlade sina tjänster enbart av
  företag som vore enskild firma skulle nästan inga problem finnas och kostnaden skulle bli bara hälften mot vad den är idag. Det är en helt annan typ av människor som vågar ha
  enskild firma, där finns ansvar, där behövs ingen stor kontrollapparat , klienterna skulle bli mer nöjda och
  samhället mer människovänligt. Det är lätt att kolla dessa
  uppgifter genom att fråga patienter på de boenden som drrivs
  som enskild firma.

Kommentera