Möte med arbetsutskottet

På dagens möte med arbetsutskottet var vi på företagsbesök på Övarvet. Arbetsutskottet besöker eller får besök av olika företagare 4-5 gånger per år. Detta ger oss en bättre möjlighet till en dialbrand de personer som skapar arbetstillfällena i vår Kommun.

På Övarvet fick vi förutom en bra presentation av företaget också en givande diskussion om hur samarbetet mellan kommun och företagare kan fungera. Att vi politiker blir insatta vi vilka villkor som företagarna arbetar under. Inte minst för att vi på bästa sätt också kan förbättra företagarnas villkor för att ge möjligheter till att skapa ytterligare arbetstillfällen i kommunen.

För övrigt hade vi ett ärende där Länsstyrelsen vill förbjuda farligt gods-transporter på Hönöfärjan 05-09 och 15-20 vardagar. Det visar sig dock att detta kan ha en oönskad effekt på de transporter som går till och från kommunen.Givetvis skall vi ha säkra transporter men kommunen kommer i detta läge att rekommendera att Länsstyrelsen inte inskränker farligt gods-transporter på det föreslagna sättet.

Kommentera