Angående Färja 295, Björkö Skarvik-Öckerö färjeläge

Det är riktigt att färja linje 295 (Wikeryds) upphör i samband med tidtabells-skiftet 2011-12-11. Kommunen har genom särskilt avtal med Wikeryds tagit på sig det ekonomiska ansvaret för att köra linjen höstterminen ut, dvs. tom 2011-12-21. 

Från vårterminens start sätts förstärkningstrafik in i form av ytterligare en buss tisdag-fredag, som anpassas till färjan från Framnäs kl 07.52 med ankomst till Öckerö färjeläge 08.04. Enligt de rapporter vi fått så har detta hittills fungerat.

Kommunledningen för också diskussioner med Färjerederiet om att utreda möjligheterna att få en linfärja mellan Björkö och de sammanbyggda öarna. Det exakta läget för en linfärja skall samhällsbyggnadsförvaltningen pröva i samverkan med Färjerederiet. Vidare utreds möjligheterna att förändra nuvarande färjelinje 296 med angöring i Skarvikshamnen. 

Kommunen har också fört fram önskemål om en direktbuss mellan Björkö och centrala Göteborg, alltså motsvarande linje 290 (Burö) och linje 291 (Fotö) till Nils Erikssonsterminalen. Om denna trafik kan komma till stånd med tre turer på morgonen och tre hem på eftermiddagen kan en Flexbuss klara övrig trafik på Björkö. Detta skulle förbättra tillgängligheten genom att fler mötesplatser (hållplatser) kan anordnas och genom anropsstyrningen få en bättre passning med färja vid Framnäs och Björköfärjan. 

Kommunen arbetar med olika scenario och förslag på såväl kort som lång sikt.

Kommentera