De rödgröna i regionen håller inte sina löften

Den politiska ledningen, S, V och MP i Västra Götalandsregionen avgav ett antal löften inför omvalet.

Här kommer några exempel:

Löfte: Max en timmes väntetid på akuten
Resultat: Inga som helst. Möjligen kan en svag ökning av väntetiden skönjas…

Löfte: Ytterligare en ambulanshelikopter
Resultat: Ingenting gjort. Det enda man gjort i ambulansväg är att man tagit beslut om att alla ambulanser i regionen skall vara i offentlig regi. Detta kommer att innebära fördyrningar på 30-50 mnkr/år. En ambulanshelikopter kostar c:a 50 mnkr/år som jämförelse.

Löfte: Fri ”barntandvård” upp till 25 år. Barn som är 24, 25 år gamla??
Resultat: Fri tandvård upp till 22 år. En bit på väg. Frågan är om denna kostnad är värd att ta när man monterar ner vården på våra sjukhus.

Löfte: Inte sälja ut några sjukhus
Resultat: Faktiskt ett löfte de hållit! Vilket kan bero på att det inte krävts några som helst insatser för att uppfylla detta. Däremot genomför man nu kraftiga neddragningar i form av färre vårdplatser, stängda mottagningar, minskad tillgänglighet, ökade väntetider.

Löfte: Enhetstaxa i kollektivtrafiken för hela regionen.
Resultat: Ingenting. Kommer heller inte att genomföras eftersom det inte finns majoritet för det. Ett annat problem är att Västtrafiks kundundersökningar visar klart att detta är något som resenärerna inte vill ha. Priset på resan är ingen stor fråga utan det är frågor aom turtäthet, bekvämlighet och komfort som man prioriterar.

Efter drygt ett år vid makten kan vi konstatera att den rödgröna ledningen inte infriat något av sina viktigare löften. Däremot har man nu infört en konjunkturanpassad vård, vilket innebär att när vi nu närmar oss en lågkonjunktur med minskande skatteintäkter så sparar man kraftigt inom våra sjukhus och vårdcentraler.

För Öckerö kommuns del innebär detta att man nu diskuterar att också lägga ner båtdoktorn. Då har man redan genomfört stora neddragningar inom ungdomsmottagningen, gynmottagningen, friskvårdgruppen på Hedens By samt stängt sin verksamhet i rehabbassängen på Hedens By.

Kommentera