Ansvar och arbetslinje står mot en jobbfientlig politik

Partiledardebatten igår visade skillnaderna i svensk politik. Alliansens politik för ansvar och fler jobb står emot en splittrad opposition utan ledarskap. Att lova allt till alla genom ofinansierade förslag är inte att ta ansvar för Sverige i en tid då det ekonomiska utrymmet är litet och marginalerna små.

I Sverige har vi god ordning i de offentliga finanserna och står därmed ut i ett Europa som till stor del präglas av skuld-, finans- och förtroendekriser. Men kriserna, och de skattehöjningar och utgiftsminskningar som många europeiska länder behöver göra, kommer att påverka även oss. Det innebär krav på en politik som gör att vi kan vara med och påverka i Europa, att vi håller oss utanför den europeiska skuldkrisen, att vi upprätthåller arbetslinjen och att vi håller samman Sverige.

Mot detta står en splittrad och ledarlös opposition som ersätter bristen på egna förslag med ett högt tonläge och ofinansierade utgiftslöften. Dessutom lyser jobbpolitiken med sin frånvaro. I en tid då det är viktigare än någonsin att upprätthålla arbetslinjen föreslår den svenska vänstern att människor ska arbeta mindre och att bemanningsföretag ska förbjudas. Socialdemokraterna vill fördubbla kostnaderna för att ha unga anställda, höja momsen på retauranger och försämra de populära och effektiva RUT- och ROT-avdragen. Dessutom vill de kraftigt höja skatterna för både hushåll och företag. Det är en ansvarslös politik som hotar såväl jobben som de offentliga finanserna.

Kommentera