Partiledardebatten

I förrgår startade den politiska vårterminen på allvar med partiledardebatten i riksdagen. Temat känns igen. Alliansen står samlad på ena sidan med en ansvarsfull politik för fler jobb. På andra sidan står fyra olika oppositionspartier utan samlat ledarskap och med förslag som leder rakt in i skuldkrisen.

Nu har Sverige en av Europas starkaste ekonomier, med en balanserad budget och statsskuld som minskat. Ordning och reda och ansvar för de offentliga finanserna är grundbultar i vår politik. Det gör skillnad i vardagsekonomin. Det gör att vi står bättre rustade i tider av oro. Sveriges ekonomi är öppen och vi påverkas av vad som händer i vår närhet. Europa är Sveriges största exportmarknad och när andra länder ska minska sina skulder ger det återverkningar på svensk ekonomi och arbetsmarknad.

I det sammanhanget är det oroande att höra oppositionen. Tonläget är högt. Men bristen på konkreta förslag som stärker Sverige är slående. Socialdemokraterna lovar fortfarande allt till alla i breda utfästelser men lägger samtidigt förslag som går på tvärs med arbetslinjen. De vill göra det dyrare att anställa unga och försämra tjänsteavdragen vi föreslår. RUT- och ROT-avdragen är viktiga för många människor och gör skillnad. De vill höja restaurangmomsen. Vi moderater tycker däremot att alla jobb behövs. Vi värnar arbetslinjen.

Vänsterpartiet går till storms mot bemanningsföretag – och vill på så sätt förbjuda många unga människors sätt att få sina första kontakter med arbetsmarknaden. De föreslår att vi ska arbeta mindre och det hotar välfärden. Allt hänger nämligen ihop. Bara genom en stark arbetslinje kan vi värna välfärden och garantera att den inte blir en tillfällig förmån. Trots att vi lever i en rörlig omvärld.

Sverige behöver fortsatt ansvarstagande.

Kommentera