Nog om Västlänken

Nästan dagligen kan man läsa insändare som vet hur Västlänken skall utformas. Det ena förslaget efter det andra tas upp av företrädare för olika intressen. Trafikverket har idogt försök att svara och svaret är oftast att det “perfekta”förslaget i insändaren redan är prövat eller att de inte fyller de kriterier som man satt upp för Västlänken.

Faktum är att utformningen av Västlänken redan är beslutad och projektet är också planerat. I förarbetet har ett otal olika alternativ varit med men i den slutgiltiga processen har det återstått ett alternativ som alla politiska partier har ställt upp på. Staten har också tagit nödvändiga beslut för genomförandet. Nu är det dags att inse att ett år efter det att beslut är taget så är det inte rimligt att begära att projektet återigen skall utredas. Istället för att hela tiden ifrågasätta ett utrett redan beslutat om ett projekt, som dessutom är i politisk enighet, så är det dags att börja arbeta med det gemensamma målet att förbättra kollektivtrafiken. Västlänken är i sin beslutade utformning det bästa alternativet, både ekonomiskt och trafikmässigt.

Kommentera