Möte med arbetsutskottet

På dagens möte lämnade vi bl.a. vårt remissvar om en gemensamfärdtjänst i Västra Götalandsregionen. idag finns det 17 olika sätt att beräkna färdtjänstavgifterna samt 30 olika färdtjänstreglementen i de 49 kommunerna. I framtiden bör det vara så att alla reser på sammavillkor oavsett i vilken kommun man bor i, att resan planeras och bokas på samma ställe samt att man under dygnets alla timmar kan genomföra sin resa,

Utredarna vill att kommunerna frivilligt skall ansluta sig till regelsystemet och överlåta sin färdtjänst till en gemensam organisation senast 2013-12-31. De som inte ansluter sig fortsätter att bedriva sin egen färdtjänst. Detta skulle innebära att organisation och kostnadsansvar inte följs åt. Vi förordnar därför ett gemensamt regelverk och att om man vill ha en gemensamorganisation så skall den genomföras i samband med en skatteväxling.

Vi föreslår också att Kommunfullmäktige detaljplanen över Boviera-byggnationen på Heinövallen skall ställas ut. Detta skulle ge ett  tillskott på 48 st lägenheter med bostadsrätt som upplåtelseform. Utöver detta skulle kommunen i framtiden ha möjlighet att bygga ytterligare tre st flersbostadshus med företrädesvis hyresrätter. Hönö IS skulle med detta då kunna flytta till Sudda där man har för avsikt att bygga en modern fotbollsanläggning med konstgräs och inomhushall. Hallen är tänkt att byggas i samverkan med Missionsförsamlingen. Om allt går som planerat kommer byggnationen antagligen igång efter sommaren. Ett överklagande skulle försena allting med flera år och då är det inte säkert att Boviera fortfarande är intresserade.

Kommentera