Inriktningsbeslut om framtida skollokaler

I dagens TorslandaTidning ondgör sig lärare på Bratteberg över ett inriktningsbeslut i Kommunfullmäktige att vi skall satsa på att ha högstadium både på Hönö och på Öckerö. Man är förvånad över att frågan inte tagits upp till diskussion och att att vi inte skickat frågan på remiss till olika instanser. Man anser heller inte att det är ett beslut fattat på bra demokratiska grunder

I insändaren påstår man också att det är resursbrist på Bratteberg. Inget kan vara mer felaktigt. Över tid har stora resurser satsats på Bratteberg inte minst på lokalerna. Så sent som i somras invigdes en helt nyrenoverad och ombyggd skolrestaurang.

Frågan om framtida skollokaler är främst grundat på att vi har ett antal omoderna skollokaler på Öckerö, Ankaret, Minnesstenskolan och Brattelyckan. Detta är lokaler som vi måste ersätta med nya och den enda logiska är då att koncentrera det till färre byggnader. Med detta finns det ett alternativ att koncentrera det till Bratteberg eller att dela på det i två F-9 skolor på både Hönö och på Öckerö. Istället för en stor skola på 550 elever får vi alltså två skolor på 350-375 elever. I sin insändare säger man också att man är mot stora F-9 skolor och då förefaller det märkligt att man förordar att samla allt på Bratteberg.

Denna fråga har diskuterats och utretts i olika utredningar i femton år. Det finns alltså en bra grund att ta ett beslut på. Detta beslut är taget i kommunens högsta organ Kommunfullmäktige vilket är en demokratisk vald representation för kommunen. Grunden för beslutet var inte främst Skolverkets, eller rättare sagt Skolinspektionens, kritik av Bratteberg men var givetvis engav faktorerna. Genom två högstadium får vi mindre enheter istället för en stor, möjlighet att göra jämförelser, det kan vara olika inriktningar på högstadierna, möjlighet för elever och lärare att byta skola m.m.

Att notera också är att detta är ett inriktningsbeslut. Som politiker tar vi ansvaret för att utveckla skolan och visar vilken väg vi vill gå. I det fortsatta arbetet hur detta skall gå tillskall skolperson, elever och föräldrar också involveras.

Kritiken i insändare verkar mer vara inriktad mot själva sättet att ta beslutet än mot att vi skall ha två högstadium. Hade det funnits uppenbara nackdelar som lärarna på Bratteberg hade ansett funnits borde väl detta komma fram. Det gör det inte utan det enda konkreta är att man är mot stora F-9 skolor vilket vi också är och detta tillgodoser vi med två F-9 skolor på 350-375 elever istället för en på 650 elever. Att istället bygga fler skolor på Öckerö som det är idag är uteslutet med de samordningsvinster som man får både pedagogiskt och ekonomiskt genom att ha färre skolbyggnader. Pengarna skall inte läggas på lokaler i första hand utan för att få en bra utbildning. Det har Bratteberg idag där man är i framkant på många olika sätt i jämförelser i landet. Detta är något som vi skall ta tillvara på och utveckla så att vi blir ännu bättre- Därför känner jag mig trygg med det inriktningsbeslut som vi tagit.

Kommentera