Invigning av Sveriges största vindkraftverk

Idag var jag med på invigningen av Sveriges största vindkraftverk. Det är på 4,1 MW och kommer att producera tillräckligt med el för att försörja en tredjedel av stadsdelen Majorna. Vindkraftverket är 145 m högt och har en navhöjd på 88 meter. Fördelen med ett så stort vindkraftverk, bortsEtt från att det producerar mycket el, är att rotorbladen roterar mycket långsammare än på ett mindre. Detta ger en lugnare bild när man ser på det.

Vindkraftverket är byggt av General Electric och tas över av Göteborgs Energi. Det kommer också att användas i forskningssyfte av Chalmers.

Kommentera