Ny återvinningsstation

Igår var plangruppen, arbetsutskottet och samhällbygnadsnämndens presidium, på studiebesök påyvts st åtrvinningsstationen, Karlsborgs och Partilles. Dessa stationer är av samma storlek som vi tänker oss men med lite olika utförande.

Avsikten är att vi med vår nya återvinningsstation skall få en modern anläggning som både underlättar för besökarna samt förbättrar arbetsmiljön för de anstälogiskt logisk uppbyggd station som kan ta emot många besökare samtidigt, och den skall också klara av omlastningen från Nordöarna samt ocksåkunna ta emot trä och grenar för flisning.

Platsen är fortfarande någonstans på Pinan. Denna resa gav en hel del nya insikter och vi kommer nu att ge vår konsult ett kompletterande uppdrag att titta närmare på ett antal frågor. Efter detta har vi antagligen tillräckligt underlag för ett beslut. Detta kan då tas innan sommaren. När sedan den nya anläggningen kan stå klar är lite beroende på hur arbetena startar upp men det tar minst ett par år.

 

Kommentera