Förbindelse Hyppeln – Rörö

Det har funnits en diskussion om enförbindelse mellan Hyppeln och Rörö i över femtio år. För tjugo år sedan blev det ett mer konkret förslag som dock lades ner eftersom det saknades intresse från de berörda öarna.

Nu är samma fråga återigen aktuell och anledningen är detsamma som förut, nämligen att öarnas överlevnad ökar med en förbindelse. Rent konkret är frågan givetvis exakt var förbindelsen skall gå. Oavsett var får det vissa verkningar. Jag tror dock att man innan man börjar diskutera dragningen av förbindelsen skall bestämma sig för om man vill ha en förbindelse eller ej. Är man positiv så löser man säkert också dragningen.

I dagarna går det ut en förfrågan till öråden på Nordöarna hur man ställer sig till detta. För mig är det en förutsättning att invånarna på Nordöarna uppfattar detta som något positivt annars är det inget projekt som vi vill genomföra. Vill man inte ha en förbindelse så finns det ingen plan B vad som skall göras istället. Risken är givetvis att två små öar inte har samma möjlighet till utveckling som en större enhet.

Kommentera