Konferens med moderata kommunstyrelseordföranden

I två dagar har jag varit på en konferens med moderata kommunstyrelseordföranden. Förutom att det är ett bra forum att kunna diskutera politik, arbetssituation m.m. med personer som har samma uppdrag som jag har så får vi också senaste informationen från regeringen. Ofta är finansminister Anders Borg med även om han denna gång ersattes av finansmarknadsminister Peter Norman. Även infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd var också på plats och informerade om lommande planering. Nedan följer ett axplock av den information som gavs.

Arbetsmarknadsfrågor
Billigare att anställa, löna sig att arbeta och förbättra mötet mellan jobbsökare och arbetsgivare.
Utanförskapet har minskat med 165 000 personer, prognos 227 000 personer. Sysselsättningen har ökat med 194 000 personer.
45 000 personer i nystartsjobb i december månad. Arbetsgivaren får subvention för att anställa personer som är långtidsarbetslösa.
Hälften av de 20 % i statistiken som ingår i ungdomsarbetslösheten studerar på heltid.
Insatser: Folkhögskolesatsning, förhöjt studiestöd för unga arbetslösa samt profilering tidiga insatser.
Fas 3, de flesta är långtidsarbetslösa, är äldre än 55 år samt har en funktionsnedsättning. Enligt en enkät är 80 % av deltagarna nöjda med sysselsättningsfasen.
Finansfrågor
Det värsta katastrofscenariot från i höstas har mildrats. Det nya krislandet är Portugal som just nu har upplåningsräntor på 20 %, vilket givetvis är långsiktigt ohållbart.
Sverige har som enda land i EU en prognos på ett överskott i budgeten för 2012.
Kostnadsutvecklingen i de länder som har problem, Grekland, Spanien m.fl., har ökat markant mer än vad den gjort i Tyskland sedan 2000. Detta innebär att dessa länder tappar konkurrenskraft och därmed intäkter.
Infrastruktur
Trafikverket fick i år 800 mnkr extra. Behovet som Trafikverket anser finns fram till 2021 på 38 mdrkr för att behålla robustheten i trafiknätet. Infrastrukturen får idag en betydande del av det ekonomiska utrymmet som finns och järnvägen får större delen av denna satsning.
En satsning på höghastighetståg som kan bli verklighet först om kanske tjugo år står emot satsningar på att förbättra framkomligheten på kort sikt.
Oktober- december var tidspassningen bättre än målet på i stort sett alla linjer.

4 kommentarer för “Konferens med moderata kommunstyrelseordföranden

 1. Allmänt kan man säga att det är kostsamt att få människor i arbete, detta speciellt om de varit i en längre arbetslöshet. Den generella uppfattningen uppfattar jag som att man anser att det är bättre att arbetslösa faktiskt har en sysselsättning på dagarna istället för att bara lämnas utan några som helst åtgärder. Sedan är det en svårighet, inte minst med olika arbetsmarknadsregler som ofta upplevs som försvårande, att kunna skapa en sysselsättning som upplevs som meningsfulla av alla.

  När det gäller nöjdheten med FAS3 så kan det ju vara så som inte är helt ovanligt, att det mest är de missnöjda som hörs. De som faktiskt är nöjda brukar inte låta sin stämma hörd. /Arne Lernhag

 2. Humanare hade varit att använda 165 milj varje månad till riktiga ofentliga jobb i kommunerna istället för till FAS 3 anordnare.
  De andra arbetslösa får väl vara hemma och söka jobb.

 3. http://mstatkommun.arbetsformedlingen.se/

  Att hänvisa till att så många skulle vara nöjda med sin sysselsättning i FAS 3 är väl ändå inte helt överesstämmande med verkligheten och sanningen?

  Kan du visa på någon länk som bekräftar vad du skriver?

  “En av fyra återinträder i programmet inom sex månader eftersom de inte hunnit kvalificerat sig för en ny a-kasseperiod. Dessutom kan systemet tränga undan riktiga anställda. Nu vittnar flera fackförbund i Stockholm att företag inom service- och handelssektorn slutar anställa och istället tar in personer i Fas 3.”

  Vad konstigt? Slutar de att anställa? Mycket märkligt? Tycker ni inte?

  http://stockholm.etc.se/nyhet/

  Saab i Trollhättan… ca 6000 som blev av med jobbet där väl? Nu Astra Zeneca… ca 1000 peroner varslas… Hur många av dessa kommer lyckas med att få ett nytt lönearbete? Arbetslösheten är skyhög. Fler och fler sägs upp när det är “dåliga tider”… och till sist återstår endast FAS 3… den nya låglönemarknaden… utan avtal och utan Lagstadgad semester… återvändsgränden…

  FAS 3 är ett fatalt misslyckande, det måste skrotas. Människor som hamnar här behöver framför allt få en skälig ersättning som man kan leva av. Att mata bidrag till företagen är en form av lönedumpning och att se till att försämra avtal… snedvridningen av konkurrensen är ett annat dilemma i många brancher… de som tidigare livnärde sina företag av volontärer får idag bidrag från staten till sina verksamheter och samtidigt arbetskraft från FAS 3. Detta måste få ett slut!

 4. Jag tror inte ett ögonblick på att 80% är nöjda med hela paketet FAS3. Det är en mycket missvisande undersökning du har tagit del av där frågan om bland annat de erbarmliga ersättningsnivåerna inte kommer med. Det är en helt annan sak att vara nöjd med sin placering. Jag är placerad i FAS3 är 51 år och frisk.. jag utför ett arbete åt svenska kyrkan inom ett område jag tidigare haft reguljär lön. Jag arbetar alltså full tid för en skamersättning (drygt en halv lön), utan jobbskatteavdrag, semesterersättning.. överhuvudtaget befinner jag mig i en annan värld jämfört med mina löneanställda kollegor. Jag är mycket missnöjd med FAS3 som helhet. Jag tycker det är skamligt att anordnare får bidrag för att ta emot människor som de otvivelaktigt drar nytta av att ha hos sig och jag som 50+ men med många år kvar till pension undrar naturligtvis om det är så här det skall sluta. En 15 år lång period i ekonomisk misär och sedan en ännu fattigare tillvaro som pensionär. Nej, Fas3 måste bort och ersättas av något annat för oss som inte är attraktiva på arbetsmarknaden längre (vilket vi 50+ uppenbarligen inte är ). Ersätt med plusjobb och avtalsenlig lön.

Kommentera