Ökad tillgänglighet och kvalitet i välfärden

I dag var det riksdagsdebatt om riskkapitalbolag i välfärden. Mot Alliansens pragmatiska arbete för att öka tillgängligheten och kvaliteten i välfärden står en opposition utan konkreta förslag.

Sverige är ett av världens mest jämlika länder och vi har en bra välfärd, en av de bästa i världen. Kommunernas och landstingens kostnader för välfärdstjänster har ökat med i storleksordningen 16-17 procent sedan år 2006. Sedan 2006 har regeringen dessutom genomfört betydande satsningar på äldreomsorgen. Jämfört med 2006 har regeringen tillfört äldrepolitiken lågt räknat 7 miljarder kr ackumulerat åren 2007-2012. De höga ambitionerna på välfärdsområdet består och förutsätter en tydlig arbetslinje samt ordning och reda i ekonomin.

Alliansen arbetar hårt för att forma regelverk och tillsyn som stärker kvaliteten, tillgängligheten och valfriheten och som samtidigt sätter stopp för aggresiva skatteupplägg. Vi vill öka tryggheten genom ökad tillsyn och stärkta regelverk.

Socialdemokraterna saknar konkreta svar på hur problemen ska lösas och ägnar sig istället åt att i ett högt tonläge driva en kampanj som hotar såväl jobb som valfrihet.

Kommentera