S passar om utbyggnaden av E20

På dagens möte med Regionfullmäktige meddelade Regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson att Socialdemokraterninbar bundna av en överenskommelse med Miljöpartietm om E20. Denna överenskommelse innebär att man inte aktivt kommer att arbeta för att E20 byggs ut till en fyrfältsväg. Detta trots att Regionfullmäktig tagit beslut om detta redan 2009. Detta får till effekt att den politiska ledningen i Västra Götaland, (S, Mp och V) nu lutar sig bakåt och låter Trafiikverrket besluta vad som skall ske.

Trafikverket tar fram en plan för utbyggnad och nybyggnad av bl.a. vägar i Sverige.Förutsättningen för att kommaned i denna plan är givetvis att politiken i den delen av landet är överens och driver frågan. I detta fallet går Socialdemokratrena i regionen på tvärs mot sina kollegor i kommunerna utefter E20 som aktivtcivil driva frågan.

Socialdemokraterna i regionen viker nu ner sig i en för trafiksäkerheten mycket viktig fråga. Man låter Miljöpartiet bestämma agendan och de har klart sagt att de är emot all utbyggnad av vägar i regionen. Detta även om trafiksäkerheten skulle förbättras väsentligt vilket är nödvändigt. Miljöpartiets motstånd mot biltrafiken kommer i detta fall att slå hårt mot säkerheten på våra vägar och Socialdemokraterna hjälper dem i detta motstånd. Att inte verka för en fyrfältsväg, trots beslut i Regionfullmäktige, mellan våra två största städer är inget annat än en skandal.

 

Kommentera