Vägen mot full sysselsättning

Regeringens främsta mål är full sysselsättning. Alliansen har sänkt arbetsgivaravgifter och gjort det mer lönsamt att arbeta. Vi satsar på utbildning och genomför stora reformer på gymnasieskolan. Allt för att människor ska komma närmare arbetsmarknaden.

Vi menar att vägen till full sysselsättning är att stärka drivkrafterna till arbete, framförallt genom att sänka skatten på arbete och utforma trygghetssystemen så att de främjar en återgång till arbete. Detta är arbetslinjen – att det lönar sig att jobba och ta ansvar. Arbetslinjen handlar också om att ha en aktiv arbetsmarknadspolitik, förbättra matchningen och främja tillkomsten av nya jobb. För Alliansen är det viktigt att människor ska få mer makt över sitt eget liv samtidigt som fler i arbete ger oss förutsättningar att klara välfärden.

Mot detta står Socialdemokraterna. Deras politik skulle fördjupa nedgången genom stora skattehöjningar för företag och för alla som arbetar, försvåra återhämtningen genom att montera ner arbetslinjen och försvaga skyddsvallarna för de offentliga finanserna genom stora utgiftsökningar. Socialdemokraterna vill fördubbla arbetsgivaravgiften för unga och kraftigt höja restaurangmomsen. Deras politik skulle slå hårt mot arbetsmarknaden, oavsett vilket mått man använder.

Det är på inget sätt udda eller ovanligt att prata om antalet sysselsatta, vilket oppositionen vill ge sken av. Har det blivit 200 000 fler jobb så har det blivit 200 000 fler jobb. Samtidigt är det alltid viktigt att ha en helhetsbild av utvecklingen på arbetsmarknaden. Antalet sysselsatta är ett av flera viktiga mått. Andra viktiga mått är sysselsättningsgraden, som reflekterar hur befolkningen utvecklas, och inte minst utanförskapet som vi nu ser har minskat med 165 000 sedan 2006. Vi hör numera till de länder i EU som har lägst arbetslöshet. 2005 låg vi på 14:e plats, nu ligger vi på 7:e plats vad avser arbetslöshet i åldern 15-74. Jämförelsen avser Q3 2005 och Q3 2011. (Källa: Eurostat).

För att nå full sysselsättning behöver man jobba med flera indikatorer och inte bara ett enskilt mått som Socialdemokraterna gjorde. De satte upp ett siffersatt mål för sysselsättningen där en viss procent av befolkningen i en viss ålder skulle vara sysselsatta enligt en viss definition. Problemet med den typen av mål är att de leder politiken i fel riktning. Det blir frestande att ta till åtgärder som snyggar till den officiella statistiken men som inte innebär att fler verkligen kommer i arbete. Socialdemokraternas gamla sysselsättningsmål innebar en politik som dömde, gömde och glömde människor som blev kvar i passivitet och utanförskap.

Oron i vår omvärld försvagar utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden, men ordning och reda i de offentliga finanserna gör att vi har utrymme för aktiv politik medan skuldtyngda länder tvingas skära ner på jobb och välfärd. De som förlorar sina jobb får inte fastna i utanförskap. Alliansen satsar därför på aktiva insatser för att dämpa nedgången, motverka att sysselsättningen faller och förhindra att arbetslösheten biter sig fast.

Kommentera