Studiebesök på T/S Gunilla

Nu är jag inne på tredje dagen på mitt studiebesök på T/S Gunilla i Miami. Eftersom det också har varit elevbyte så pågår det ingen studieverksamhet utan dagarna ägnas främst åt att lära känna fartyget. För eleverna, som går på tredje året, är detta en repetition av kunskaper som de införskaffat sig de tidigare resorna. För mig är allt nytt men också väldigt nyttigt där jag får en inblick i hur verksamheten fungerar.

Eftersom eleverna också är besättning så är det dem som skall se till att allt fungerar, från maten, maskinen och seglingen. Detta gör de i tre olika vaktpass där de går i fyratimmarsronder på fartyget. I dessa ronder ingår det också studier som skall göra på uppgifter de har med sig. I hamnarna blir det sedan olika studiebesök där man exv. kommer att besöka Mayaindianerna i Beliz där man också kommer att övernatta i deras byar två nätter.

Förutom de 44 eleverna finns det 11 st befälen som leder verksamheten. Bland dem finns bl.a. en studieledare som ansvarar för att studierna sköts och också ordnar olika studiebesök i hamnarna.

För mig som en gång i tiden var med och tog beslut om att starta denna skola är detta en mycket värdefull tid. Från att ha diskuterat om skola i tretton år och vetat i teorin hur den fungerar har jag nu fått en inblick på hur den fungerar i verkligheten. Detta har varit en positiv upplevelse där jag fått bekräftat det som jag tidigare trott, att detta är en unik skola där eleverna får en fantastisk utbildning men också erfarenheter och ansvarstagande som de kommer att ha mycket nytta av i framtiden.

Imorgon lättar vi ankar och seglar mot Cuba. Eftersatt ha sett verksamheten i hamn skall det nu bli spännande att se den även under segling.

Kommentera