Studiebesök på T/S Gunilla 3

Under hamndagarna i Havana har vi haft en stadsvandring där vår utbildningsansvarige Tommy stod för guidningen. Den bestod av en rundvandring i gamla Havana där information om byggnader varvades med historiska händelser. Guidningen avslutades på Revolutionsmuséet där man gör en stor propagandaapparat av revolutionen. Dock finns det inget berättat efter 1991 då Sovjetunionen faller och stödet därifrån upphör. Cuba genomled då en svår ekonomisk kris vilket kallas för “Den speciella perioden”.

På eftermiddagen tog vi färjan över till andra sidan där forten ligger som en gång vaktade hamninloppet. Idag är det militära anläggningar och plats för olika musikevanemang.

Sista dagen för min vistelse gjorde vi en busstur på landsbygden. Vi stannade i fyra olika byar där eleverna fick jämföra levnadsförhållandena med hur det är i Havana. Eleverna passade också på att prata med cubaner för att få material för sina studieuppgifter. Bussturen avslutades med att vi besökte en “mönsterby Las Terassas” där regimen vill visa upp hur det kan/skall/vill att det skall vara. Olikheterna mellan Havana, byarna och mönsterbyn diskuterades sedan.

Jag har på olika sätt varit inblandad i Den Seglande Gynnasieskolan sedan starten. Jag var ordförande i Skolstyrelsen då vi en gång tog beslut om att starta den och jag var ordförande i Kommunstyrelsen under de stormiga åren med RederiAB Gunilla då vi inte visste från år till år om skolan skulle vara kvar och vi heller inte hade så bra kontroll på varken ekonomin eller på fartyget. Nu när kommunen har tagit över ägandet vet vi att ekonomin håller och vi har också detaljkontroll på fartygets skick.

Detta besök har gett mig en ökad inblick i skolans verksamhet och det är många saker som jag nu fått en större insikt i när jag sett verksamheten och deltagit i den. Vi har en världsunik skola där eleverna ges en fantastisk möjlighet i, inte bara i studier, utan också i sjömansskap och i gemenskap. Att vi har en skola som seglar jorden runt och detta av elever som samtidigt studerar är som sagt unikt och något som vi skall vara stolta över. Det vi kan bli bättre på är att använda T/S Gunilla på ett ännu bättre sätt för kommunen. Vi skall bli bättre på att informera både kommuninvånare, politiker och tjänstemän om verksamheten så att vi alla kan känna en stolthet över skolan.

Kommentera