Faktafel i Lokalbladet

I senaste Lokalbladet är det en artikel om Taxi Öckerö och upphandlingen av färdtjänsten.. I en faktaruta påstås det att om kommunen själv hade skött upphandlingen så kunde man också ställt krav på att företaget också skulle bedriva taxiverksamhet för privatpersoner.

Enligt Lagen om Upphandling, LoU,  är det precis sådana krav som är typexempel på vad som inte är tillåtet att ställa i en upphandling. Det har inte med själva färdtjänstupphandlingen att göra och skulle gynna lokala företag, precis det som LoU skall motverka.

Det hade varit klädsamt om Lokalbladet i en faktaruta höll sig just till fakta och inte till egna åsikter. Hade man velat så hade det varit lätt att kontrollera uppgiften men istället väljer man att ge våra kommuninvånare en felaktig information som också ger en helt felaktig bild av upphandlingen.

8 kommentarer för “Faktafel i Lokalbladet

 1. Duetts är uppgifter som jag fått av ansvariga tjänstemän. Jag ärr inte lika säker på att vi fått en aktör även om det varit tillåtet art handla upp allt i ett förfrågningsunderlag.

 2. Kommunen upphandlar väl inte sjukresor? I inget att av upphandlingarna har uppdelningen varit specialfordon, vanliga fordon och sjukresor.

  För att få lägga anbud i kommunens senaste upphandlingen (2006)krävdes att anbud lades på specialfordon, vanliga fordon och trafikledning (växel). Detta kunde gjorts även i detta fall, om inte upphandlingen gjorts av “konsulten” Västtrafik. Då hade resultatet blivit EN aktör i kommunen.

 3. Vilket jag tolkar som att man måste lämna anbud på hela förfrågningsunderlaget. I detta fall var upphandlingen uppdelad i tre olika förfrågningsunderlag, specialfordon, vanliga fordon och sjukresor. Jag har fått svaret att man inte får handla upp alla dessa saker i samma förfrågningsunderlag.

 4. Här följer ett utdrag från senaste upphandling av färdtjänsten 2006.
  Vad jag kan se har inte LoU ändrats i detta avseende sedan 2006.

  “För att beaktas måste anbud omfatta samtliga i förfrågningsunderlaget efterfrågade tjänster. Delanbud accepteras ej”

 5. Enligt ansvariga så får man inte handla upp de olika delarna i samma avtal.

  Efter det mötet så fick jag information av Taxi Öckerö att man inte körde privattaxi på vardagskvällar inom kommunen. Jag beklagar om denna informationen inte varit korrekt.

 6. Visst har Taxi Göteborg en växel. Ingen har hävdat motsatsen. Men vad spelar det för roll när Tunabergs Taxi har den enda bilen som ska köra dygnet runt. Detta hade inte skett om man inte delat upp upphandlingen i delar.

  För mer än fyra år sedan stoppades all natttrafik för privatpersoner under knappt 4 månaders tid på grund av våldsamheter i bilarna. Därefter blev Taxi Öckerö inkallade till möte med komunen. Här påtalades för Taxi Öckerö vikten av att upprätthålla service till kommuninvånarna. Efter detta har Taxi Öckerö liksom innan kört fram till 03.00 på nätterna. Arne Lernhag var med på detta möte.

 7. Som information så har Taxi Göteborg en personligt bemannad växel, däremot kan man inte ställa krav på att den skall finnas på Hönö Pinan eller vara bemannad av vissa personer. Kravet är också att Taxi Göteborg skall ha bilar med hemort Öckerö, vilket i praktiken innebär att de måste placeras i vår kommun. För mig är det ingen “lite förenklad” bild att påstå att vi kunde ställt krav på privattaxi i upphandlingen. Hade så varit möjligt, vilket Joakim själv medger att det inte är, så hade detta kanske ändrat förutsättningarna totalt.

  Uppgiften att det inte går att åka privattaxi med Taxi Öckerö på vardagskvällar inom kommunen kommer från Er själva. Uppgifterna är förvisso något halvår gammalt men fanns det inte, enligt Er egen uppgift inte någon möjlighet till detta.

 8. Det är säkert så att kommunen inte kunde ställt krav på privattaxi i upphandlingen. Men hade man ställt krav på en personligt bemannad växel och tillgängligt fordon dygnet runt hade resultatet blivit att det trafikföretag som vann upphandlingen naturligtvis även kört privattaxi under större delen av dygnet. Lokalbladet ger bara en lite förenklad bild av verkligheten.

   
  Detta strider inte emot lagen LoU.

  Det fordon som nu kommer trafikera öarna 24 tim/dag är ett specialfordon som drivs av Tunabergs Taxi. Detta fordon ska vara tillgängligt för Västtrafik 24 tim/dygn och får således inte köra privattaxi enligt Västtrafik.

  Enligt information från Mikael Johannessen (tjänsteman på Öckerö kommun) till öråden meddelar han följande ”Vi blir inte utan privattaxi. Nu får vi dessutom tillgång till ett större taxinät” (Torslandatidningen 22/2-2012). Så detta är tydligen något som inte behöver diskuteras vidare.

  Borde inte även ett kommunalråd hålla sig till sanningen när våra kunder undrar vad som händer med privattaxi på öarna. Istället säger du att vi bara kör till 20.00 på kvällarna. Detta kunde också kollats upp ganska enkelt. Numret till vår växel är  031-96 80 50.

Kommentera