Sysselsättningsgraden har ökat bland unga, medelålders och äldre sedan 2006

I samband med ett besök i Enköping idag presenterade statsminister Fredrik Reinfeldt och finansminister Anders Borg siffror över hur sysselsättningsgraden utvecklats sedan 2006. Sysselsättningsgraden visar hur många procent av befolkningen mellan 15 och 74 år som är sysselsatta.
Siffrorna visar bland annat:
* Sysselsättningsgraden har ökat med ca 2 procentenheter sedan 2006 om man tar hänsyn till den demografiska utvecklingen..
* Sysselsättningsgraden har ökat bland samtliga befolkningsgrupper sedan 2006. (Unga 15-24 år, medelålders 25-64 år och äldre 65-74 år)
* Argumentet att sysselsättningsgraden sjunkit med 0,2 procentenheter sedan 2006 bygger på att man inte tar hänsyn till den demografiska utvecklingen. Man tar inte hänsyn till att den åldersgrupp (25-64 år) som har den högsta sysselsättningsgraden minskat som andel av befolkningen, i takt med att de stora årskullarna födda på 40-talet har blivit äldre.
Jobben är den viktigaste frågan för Nya Moderaterna och vårt mål är full sysselsättning. Fler i arbete minskar klyftorna i samhället och säkrar en uthållig finansiering av välfärden. Med jobb kommer också gemenskap, trygghet och känslan av att vara behövd.

En kommentar för “Sysselsättningsgraden har ökat bland unga, medelålders och äldre sedan 2006

Kommentera