Möte med arbetsutskottet

På dagens möte besvarades ett antal medborgarförslag som handlar om en gång- och cykelbana utefter Skarviksvägen alternativt Bäckevägen på Björkö. Svaret är att vi kommer att behandla detta i investeringsplanen för år 2013. Samhällsbyggnad har tagit fram en prioritering på de olika trafiksäkerhetsprojekt som behöver göras i kommunen. En utbyggnad av gång- och cykelvägen finns med i denna.

Vi beslutade att Öbo i fortsättningen skall ta hand om vår bostadskö. Detta är logiskt eftersom som kön mestadels består av lägenheter som ägs av Öbo. Vi beslutade också att vår lokalvård även fortsättningsvis skall drivas av kommunen. Det fanns en tanke på att Öbo skulle göra detta eftersom de äger kommunens lokaler men vi tappar då samordningseffekterna med kostverksamheten plus att det kan vara tveksamt med den nya lagstiftningen.

Kommentera