Medborgaintresse

I tisdags fick jag besök av en kommuninvånare som hade synpunkter och idéer på ambulanssjukvården i kommunen. Inte så att han var negativ till den utan han genom sin yrkesprofession hade en del idéer om hur den skall kunna utvecklas. Inte nog med det, han hade också tagit kontakt med flera av de ansvariga och även de som arbetar inom ambulanssjukvården. Med detta i bagaget ville han framföra sina idéer för mig och för Räddningschefen.

Vilka idéer och synpunkter det var är inte det viktiga här. Jag kan dock konstatera att det var ett värdefullt möte för oss och att vi kommer att gå vidare med några av hans idéer. Det viktiga och det roliga var att en kmmuninvånare engagerat sig i en fråga och tagit reda på fakta och sedan ville framföra det till oss. Det är lätt att kritisera, och det kan också vara nödvändigt ibland, men det är väldigt värdefullt att också få ta del av konkreta idéer på hur vi skall kunna utveckla våra verksamheter och jag är väldigt tacksam mot en kommuninvånare som vill lägga ner tid på att hjälpa oss med detta.

Kommentera