Vad vill Socialdemokraterna med sjukförsäkringen?

Sammantaget tycks Tomas Eneroth (S) acceptera rehabiliteringskedjan och därmed sjukförsäkringsreformens principer. Då bör han inte ge sken av något annat, skriver GP:s Gert Gelotte.

Sjukförsäkringen måste ändras i grunden, skrev Tomas Eneroth på GP Debatt för några dagar sedan. Eneroth är socialdemokrat och vice ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott. Han företräder sitt parti i konflikten om sjukförsäkringsreformen. Det finns all anledning att lyssna på vad han har att säga.

När regeringen genomförde sjukförsäkringsreformen var syftet, enkelt uttryckt, att alla som kan jobba också skall göra det. Korta sjukskrivningar får inte av brist på rehabilitering övergå i långtidssjukskrivning. Långtidssjukskrivna skall få hjälp att komma tillbaka i arbete, inte rutinmässigt förtidspensioneras för att minska statens kostnader. Medlet är en rehabiliteringskedja där den sjukskrivnes arbetsförmåga steg för steg prövas mot allt större del av arbetsmarknaden.

Allt blev inte rätt från början, men målen har uppnåtts. Från januari 2008 har en genomsnittlig långtidssjukskrivning, längre än 30 dagar, kortats från 83 till 63 dagar. Fler får hjälp i stället för att skrivas av som förtidspensionärer.

Misstag begås. Människor far illa. Mycket kan bli bättre med nya sätt att bedöma sjukskrivnas arbetsförmåga. Men perfekt blir inget försäkringssystem. Det kommer alltid att finnas människor som med rätt eller fel anser sig felbedömda.

Vad är det då Eneroth vill göra när han vill ändra sjukförsäkringen i grunden? Så här skriver han:

“För att försäkringarna ska fungera krävs det att alla som kan jobba också gör det. Det krävs också att rehabilitering och annat som hjälper människor tillbaka till jobb sätts in i tid är och effektiva.”

Men om detta tråder total politisk enighet. Det är inte att ändra sjukförsäkringen i grunden.

I riksdagen har Tomas Eneroth lagt all kraft på att tvinga regeringen att ändra den formulering som styr arbetsprövningen efter 180 dagars sjukskrivning. Han lyckades. Regeringen byter tillfälligt “den reguljära arbetsmarknaden” mot “normalt förekommande arbeten”. Det är inte att ändra sjukförsäkringen i grunden. Försäkringskassan kan inte se den praktiska skillnaden.

En bättre formulering utreds av Försäkringskassan på regeringens uppdrag. Den utgår från vad olika yrken kräver och vilka begränsningar en person kan ha och ändå klara jobbet. På oklara grunder är Eneroth negativ på förhand.

Sammantaget tycks dock Tomas Eneroth acceptera rehabiliteringskedjan och därmed sjukförsäkringsreformens principer. Då bör han inte ge sken av något annat.

Kommentera